Honda 5 jaar garantie
Menu
 1. Home
 2. Over ons
 3. Occasions
 4. Honda
 5. Honda Demo Dagen
 6. Kawasaki
 7. Werkplaats
 8. Hyperpro
 9. Bagster
 10. Nieuws
 11. Contact

Honda 5 jaar garantie

Met de aanschaf van jouw favoriete nieuwe Honda motorfiets koop je zekerheid. Vanaf modeljaar 2022 krijg je 5 jaar garantie op je nieuwe Honda. (24 maanden wettelijke garantie en 36 maanden aanvullende garantie) Deze extra garantie is kostenloos en, bij een eventuele verkoop van je motorfiets, overdraagbaar aan derden. Daarnaast heb je gedurende de fabrieksgarantie periode ook recht op gratis Honda Assistance (hulp bij pech in Nederland en Europa).
Uiteraard zijn er een aantal spelregels verbonden aan de 5 jaar garantie periode die je onderstaand kunt bekijken.

Zodra je je nieuwe Honda komt ophalen ontvang je van ons deze voorwaarden in print voorzien van de benodigde informatie, stempels en handtekeningen. We adviseren je om deze goed te bewaren.

Algemene voorwaarden 5 jaar garantie

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat u uw nieuwe Honda motorfiets naast de wettelijke garantie kunt voorzien van een aanvullende garantie van 36 maanden. Lees hiervoor de volgende informatie aandachtig door.

Deze aanvullende garantie wordt verstrekt door Honda Motor Europe Ltd. – Nederland. Deze garantie laat de rechten die u heeft op grond van de wettelijke garantie onverlet. Om te kunnen genieten van de aanvullende garantie is het essentieel het onderhoudsplan in acht te nemen zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding.
Wij nodigen u dan ook uit te vertrouwen op uw vertrouwde erkend Honda dealer die u bekwaam en professioneel kunnen ondersteunen voor zowel gewone als buitengewone reparaties, gebruikmakend van de technische ervaring van Honda die hen kwalificeert. Bovendien kunnen de erkend Honda dealers de uitgevoerde onderhoudsinterventies registreren om de naleving van het periodieke onderhoudsschema te certificeren, waar in de Benelux u zich ook bevindt. De aanvullende garantie op de gekochte motorfiets door Honda Motor Europe Ltd. – Nederland gevestigd te Crystal Building B unit 11.2, Rivium Boulevard 201-234, 2909 LK Capelle aan den IJssel ("Honda Nederland"), is onderworpen aan de volgende voorwaarden en dekking:

1. Algemene voorwaarden, ingangsdatum en duur
De aanvullende garantie, met een duur van 36 maanden, start op de dag dat het voertuig 24 maanden geregistreerd is geweest. Voorwaarde is dat het voertuig oorspronkelijk werd verkocht door Honda Nederland aan de erkend Honda dealer die de motorfiets aan u heeft verkocht, en geregistreerd werd na 1 januari 2022. De door u gekochte motorfiets treedt toe tot het programma en geniet van de aanvullende garantie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. volledige naleving van alle onderhoudsvoorschriften die gelden gedurende de eerste 24 maanden na eerste registratie van de motorfiets. Indien dit onderhoud niet heeft plaatsgevonden door een erkend Honda dealer, is het noodzakelijk dat bij de aanvang van de aanvullende garantie een zgn. nulmeting wordt verricht teneinde te verifiëren dat voldaan is aan deze onderhoudsvoorschriften. Deze meting is niet nodig, indien u de motorfiets in onderhoud had bij een erkend Honda dealer;

b. volledige naleving van het onderhoudsplan voorzien in de gebruiks- en onderhoudshandleiding, voor de gehele duur van de aanvullende garantie;

c. voltooiing van alle onderhoudsbeurten in overeenstemming met de tijdsintervallen voorzien in de gebruiks- en onderhoudshandleiding, zonder uitzondering;
d. beschikbaarheid van de originele ontvangstbewijzen/facturen waaruit de naleving van het onderhoudsplan voorzien in de gebruiks- en onderhoudshandleiding blijkt en met de details van de uitgevoerde werkzaamheden en de vervangen reserveonderdelen. Als het onderhoud wordt uitgevoerd bij een erkend Honda dealer in de Benelux, worden alle details vastgelegd in de Honda-database.

De motorfiets profiteert van de aanvullende garantie die rechtstreeks door Honda Nederland wordt verstrekt en die bepaalde defecten en functionele afwijkingen dekt die kunnen optreden na het verstrijken van de fabrieksgarantie van 24 maanden. Alle defecten en gebreken die worden vermeld in punt 4 hierna, worden uitdrukkelijk uitgesloten van de aanvullende garantie.
Deze aanvullende garantie is geldig in de Benelux,

De erkend Honda dealer is gedurende de aanvullende garantieperiode van 36 maanden verplicht om eventuele defecten en/of gebreken aan de motorfiets te repareren en/of te verhelpen. Onder de term "defect" of "gebrek" verstaan we het falen van de hieronder aangegeven onderdelen of componenten, waardoor de motorfiets niet rijdt of in ieder geval niet veilig gebruikt kan worden. De door de eigenaar geraadpleegde erkend Honda dealer zal, na het defect te hebben geverifieerd en gediagnosticeerd en wanneer het van mening is dat de algemene voorwaarden van deze aanvullende garantie van toepassing zijn, de motorfiets herstellen door de defecte onderdelen te repareren en/of te vervangen.
Reparaties en/of vervangingen zullen kosteloos worden uitgevoerd wat de materialen en werkzaamheden betreft. Verbruiksonderdelen, zoals bijvoorbeeld oliën en smeermiddelen, worden echter wel aan de klant in rekening gebracht.

2. Een beroep doen op de aanvullende garantie
De aanvullende garantie wordt verstrekt via het netwerk van erkend Honda dealers. Ga in het geval van een defect/storing naar een erkend Honda dealer binnen 24 uur nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, en neem het garantiecertificaat en de ontvangstbewijzen/facturen mee die aantonen dat u het onderhoudsplan heeft nageleefd.
Defecten of storingen die zijn veroorzaakt door onvakkundig uitgevoerde reparatie- of onderhoudswerkzaamheden door onbevoegde of niet gekwalificeerde personen of personeel, zullen leiden tot het vervallen van de aanvullende garantie.

3. Onderdelen die worden gedekt door de aanvullende garantie
Defecten die zich voordoen aan de volgende onderdelen van de motorfiets vallen onder de aanvullende garantie: motor, versnellingsbak, versnellingen en transmissiemechanica, velgen exclusief banden, chassis, elektrische en elektronische onderdelen, remveiligheidssystemen (ABS, enz.), brandstofsysteem en uitlaatsysteem.

4. Onderdelen die niet worden gedekt door de aanvullende garantie

4.1. De volgende motorfietsen zijn uitgesloten van dekking onder de aanvullende garantie:

 • motorfietsen die gedurende de termijn van deze aanvullende garantie niet volledig hebben voldaan aan het onderhoudsplan zoals blijkt uit de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
 • motorfietsen die professioneel zijn gebruikt;
 • motorfietsen die in beslag zijn genomen of anderszins volledig als verloren beschouwd moeten worden door welke oorzaak dan ook, inclusief ongeval, diefstal en brand;
 • motorfietsen die een wijziging aan het elektrische systeem hebben ondergaan;
 • motorfietsen die zijn gebruikt op circuit of tijdens races en/of wedstrijden;

4.2. De aanwezigheid van een van de volgende omstandigheden sluit dekking van de aanvullende garantie uit:

 • schade als gevolg van nalatigheid in het in de gebruiks- en onderhoudshandleiding gespecificeerde periodieke onderhoud;
 • schade als gevolg van reparaties of onderhoud die zijn uitgevoerd zonder de specificaties uit de gebruiks- en onderhoudshandleiding te volgen;
 • schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het voertuig op circuit of gebruik tijdens een wedstrijd of race;
 • schade als gevolg van andere werkwijzen dan aangegeven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding of gebruik buiten de limieten van de door Honda Nederland aangegeven specificaties (maximaal toelaatbare belasting, motortoerental, enz.);
 • schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires, of uit het gebruik van benzine, smeermiddelen en vloeistoffen met andere specificaties dan aangegeven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
 • schade veroorzaakt door modificaties die niet zijn goedgekeurd door Honda Nederland (modificaties aan de motor, het chassis, de elektronica, gewichtsvermindering en andere modificaties);
 • schade veroorzaakt door het verloop van tijd (natuurlijke vervaging van gekleurde oppervlakken, verchroomde oppervlakken, losse stickers en andere beschadigingen);
 • schade als gevolg van onjuiste opslag of transport;
 • schade als gevolg van een ongeval of extern feit;
 • schade als gevolg van het gebruik van verontreinigde, aangetaste of onjuiste brandstof;
 • schade met betrekking tot mechanische, elektrische en elektronische onderdelen of componenten die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in artikel 3;
 • Voertuigen die worden verhuurd of worden gebruikt voor een rijschool of anderszins commercieel worden ingezet;
 • schade veroorzaakt door blootstelling van het product aan roet en rook, chemische middelen, dierlijk afval, zeewater, verzouting, zout en andere schadelijke middelen;
 • schade die het gevolg is van normale slijtage door het gebruik van de motorfiets;
 • schade die voortvloeit uit opzet of nalatigheid van de eigenaar, de bestuurder of een andere derde aan wie de motorfiets om welke reden dan ook is toevertrouwd;
 • schade veroorzaakt door defecten aan onderdelen die, hoewel gedekt door de aanvullende garantie, voortvloeien uit defecten in onderdelen die niet onder de aanvullende garantie vallen;
 • schade als gevolg van brand, kortsluiting, een botsing, aanrijding, diefstal, explosie of weersinvloeden;
 • schade die het gevolg is van een externe oorzaak en/of niet terug te leiden tot een defect;
 • schade als gevolg van een gebrek aan en/of onvoldoende hoeveelheid koelvloeistof of verlies van efficiëntie daarvan;
 • schade als gevolg van een gebrek aan en/of onvoldoende hoeveelheid motorolie en transmissieolie;

4.3. Bovendien dekt de aanvullende garantie het volgende niet:

 • ONDERDELEN: bougies, brandstoffilters, oliefilters, luchtfilters, aandrijfkettingen, accu's, wrijvingsmassa's, transmissieriemen, koppelingsklokken, kabels, bedrading, remblokken, remschoenen, koppelingsplaten, gloeilampen, zekeringen, motorborstels, rubberen voetsteunen, riemen, banden, binnenbanden, leidingen en andere rubberen onderdelen, carrosserieonderdelen en alle bijbehorende onderdelen, pakkingen, zadels, bekleding, vulling.
 • SMEERMIDDELEN: olie, vet, accuzuur, radiatorvloeistof, remvloeistof, koppelingsvloeistof, differentieelvloeistof en andere gespecificeerd in de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
 • REINIGING, INSPECTIES, AFSTELLINGEN EN PERIODIEK ONDERHOUD;
 • ACCESSOIRES: zelfs als ze origineel en origineel gemonteerd zijn.
 • EXTRA KOSTEN: kosten gemaakt voor communicatie, transport, maaltijden en andere gevolgschade bij voertuigpech, vergoeding voor tijdverlies, commerciële verliezen of kosten voor het huren van voertuigen om de motorfiets te vervangen tijdens de reparatieperiode.

5. Inspectierecht
In het geval van een garantieclaim behoudt Honda Nederland zich het recht voor om de motorfiets te onderzoeken en de schade aan een deskundig onderzoek te onderwerpen.

6. Terugbetalingslimiet
Een uitkering die wordt gedaan op grond van een garantieclaim onder deze aanvullende garantie kan nooit hoger zijn dan de actuele waarde van de motorfiets. Voor het geval dat een garantieclaim de actuele waarde van de motorfiets overschrijdt zal slechts uitgekeerd worden tot het bedrag van de actuele waarde van de motorfiets. De actuele waarde van de motorfiets wordt bepaald aan de hand van Autotelex.

7. Communicatie over eigendomsoverdracht
De dekking van de aanvullende garantie kan voor de resterende garantietermijn worden overgedragen aan een nieuwe particuliere eigenaar van de motorfiets. Op hetzelfde moment dat de motorfiets wordt overgedragen, moet de nieuwe eigenaar het garantiecertificaat krijgen die aan de motorfiets is gekoppeld. De nieuwe eigenaar moet zijn persoonsgegevens, aankoopdocument samen met de eigenaarsdocumenten doorgeven aan Honda Nederland via volgende emailadres, uiterlijk 30 dagen na de eigendomsoverdracht, op straffe van verval van de aanvullende garantie. Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens kan u terugvinden op de Honda website ( https://www.honda.nl/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html)

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Honda Motor Europe Ltd. – Nederland.
december 2021.